0) { $items = file($database, FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES); foreach($items as $line) { list($username, $password, $email, $name, $active) = explode('|', trim($line)); if ($username == $_POST['username'] && $active != "0" && $password == $crypt_pass) { $found = true; $fullname = $name; } } } if($found == false) { header('Location: '.$error_page); exit; } else { if (session_id() == "") { session_start(); } $_SESSION['username'] = $_POST['username']; $_SESSION['fullname'] = $fullname; $_SESSION['expires_by'] = time() + $session_timeout; $_SESSION['expires_timeout'] = $session_timeout; $rememberme = isset($_POST['rememberme']) ? true : false; if ($rememberme) { setcookie('username', $_POST['username'], time() + 3600*24*30); setcookie('password', $_POST['password'], time() + 3600*24*30); } header('Location: '.$success_page); exit; } } $username = isset($_COOKIE['username']) ? $_COOKIE['username'] : ''; $password = isset($_COOKIE['password']) ? $_COOKIE['password'] : ''; ?> dziembowska.pl - events
SPORT
SONGS
EVENTS
CONTACTS
MAIN

Wiem, że jeszcze nie wszystko na stronie dobrze działa, dlatego proszę o cierpliwość. W związku z dużą ilością zainteresowań oraz czasem potrzebnym na naukę, nie wszysko da się zrobić od razu.
dziembowski.pl
www.dziembowska.pl © 2014
heinz-soyer.pl
soyer.info.pl
soyer-shop.pl
soyer-shop.eu
ratownictwo.com.pl
allez.com.pl

Dziembowska.pl
Log In
User Name:
Password:
 Remember me